Hướng dẫn cài đặt wifi Softbank Hikari trực tiếp với máy tính Win 10

Để máy tính có thể đạt tốc độ cao nhất khi làm việc hoặc chơi game,thay vì kết nối thông qua wifi hãy cắm trực tiếp cáp mạng vào máy tính. Sau đó làm theo các bước dưới bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt trực tiếp wifi Softbank với máy tính.

So sánh sự khác nhau khi kết nối trực tiếp với máy tính và kết nối qua wifi

Cách cài đặt wifi cố định softbank hikari với máy tính win 10

Để có thể cài đặt trực tiếp wifi cố định Softbank Hikari với máy tính, các bạn cần có id và mật khẩu được cấp từ nhà mạng khi đăng ký. Id được cấp bởi Softbank Hikari thường bắt đầu với chuỗi b20xxxxxxxxxxx@sbb.ne.jp. Nếu không biết hãy nhắn tin cho mình qua Facebook mình sẽ hướng dẫn cách lấy lại ID và Password.Facebook : Jackky chul

Sau khi đã có ID và Password .Cắm trực tiếp dây nối từ cục modem NTT vào máy tính và làm thao tác trên máy tính như các bước dưới đây :

 1. STEP

  Click vào nút スタートボタン/ Start ở góc dưới màn hình.

 2. STEP

  Trong cửa sổ mới hãy chọn コントロールパネル/ Control panel

  Chọn Control Panel
 3. STEP

  Chọn ネットワークとインターネット / Network and Internet.

 4. STEP

  Tiếp đến chọn ネットワークと共有センター / Network and Sharing Center

 5. STEP

  Tạo 1 kết nối mới [新しい接続またはネットワークのセットアップ]/ Set up a new connection or network

 6. STEP

  Chọn [インターネットに接続します]/ Connect to the Internet sau đó bấm [次へ]/ Next

 7. STEP

  Chọn ブロードバンド(PPPoE)/Broadband (PPPoE)

 8. STEP

  Chọn tạo 1 kết nối mới 新しい接続をセットアップします/ Set up a new connection

  Trường hợp đã có kết nối sẵn hãy bấm chọn いいえ、新しい接続を作成します sau đó chọn 新しい接続をセットアップします

 9. STEP

  Đến bước này hãy nhập id và password của nhà cung cấp mạng

  User name : b20xxxxxxxxx@sbb.ne.jp

  password : thường đi kèm với user name

 10. STEP

  Hoàn tất cài đặt và khởi động lại máy tính