Hướng dẫn đổi mật khẩu và cài đặt wifi cố định Softbank Hikari

Bài viết này hướng dẫn các bạn thay đổi mật khẩu wifi cố định Softbank và thiết bị phát TP Link sau khi lắp đặt hoàn tất. Bạn nào lỡ bấm reset thiết bị phát TP Link rồi cũng có thể tham khảo bài viết này để cài đặt lại nhé.

Các bước cài đặt lại và đổi mật khẩu wifi cố định Softbank Hikari

Bước 1 : Cài đặt

Kiểm tra lại các dây cáp giữa thiết bị Tp Link và cục modem NTT đã cắm chính xác chưa nhé.

Việc cắm sai dây ở bước này sẽ dẫn đến những cài đặt ở phía sau là vô nghĩa.

Bước 2: Chọn wifi

Vào phần Cài Đặt trong điện thoại bắt wifi và chọn wifi TP link để bắt đầu cài đặt

Bước 3: Bật Trình Duyệt

Mở trình duyệt Safari hoặc Google Chrome trên điện thoại lên và truy cập địa chỉ sau 192.168.1.1

※Trang web trên chỉ vào được khi bạn đang kết nối wifi TP LINK. Do đó, không được tắt wifi ở bước này.

Bước 4: Nhập ID-Password

ID : admin

Password: admin

※ Lưu ý viết thường và không có dấu cách.

Bước 5: Cài đặt

Chọn 【クイックセットアップ】 sau đó bấm chọn 【次へ】.

Bước 6: Cài đặt

Chọn 【ワイヤレスルーター】sau đó bấm chọn 【次へ】

Bước 7: Cài đặt

Chọn 【PPPoE/Russian PPPoE】sau đó bấm chọn 【次へ】

Bước 8:Cài đặt

Nhập user name và Password của nhà cung cấp mạng. Nếu không biết phần này hãy liên hệ với nhà cung cấp mạng để trợ giúp.

※ Phần này yêu cầu nhập chính xác từng chữ, không viết hoa, không dấu cách

パスワード và パスワードの確認 phải khớp nhau

Bước 9: Cài đặt

Ở bước này bạn có thể đổi tên và mật khẩu wifi. Hãy nhớ mật khẩu này để nhập sau khi cài đặt hoàn tất.

Bước 10: Hoàn tất cài đặt

Sau khi bấm 【保存】đèn của TP Link sẽ tự động chuyển trạng thái. Nhập lại mật khẩu ở bước 9 để bắt đầu sử dụng.

Đến bước này nếu vẫn chưa cài đặt được hãy nhắn tin cho mình qua Facebook. Jackky chul